Ostrowska-Strzałka Kancelaria Radcy Prawnego Biłgoraj

O Kancelarii

IMG_9063 - Kopia.jpg

Radca Prawny Beata Ostrowska-Strzałka w 2012 r. ukończyła studia dzienne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie na kierunku prawo oraz studia zaoczne w Wyższej Szkole Innowacji i Ekonomi w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie z zakresu podatków i prawa podatkowego. Członek Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  Uprawnienia do wykonywania zawodu nabyła po odbyciu aplikacji radcowskiej, uzyskując wpis na listę radców prawnych pod nr LB/Z/278. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 

W codziennej praktyce specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i opiekuńczych, spadkowych, odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, prawie pracy oraz prawie gospodarczym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.