Ostrowska-Strzałka Kancelaria Radcy Prawnego Biłgoraj

Usługi

Zakres usług obejmuje m.in.

  • pomoc prawna dla osób fizycznych (klientów indywidualnych) w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • obsługa prawna przedsiębiorców, spółek, jednostek sektora finansów publicznych
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji państwowej (rządowej i samorządowej)