Ostrowska-Strzałka Kancelaria Radcy Prawnego Biłgoraj

Odszkodowania

Sprawy odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
  • jednorazowe odszkodowanie
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb
  • renta z tytułu utraconego dochodu
  • renta odszkodowawcza dla członków rodziny