Ostrowska-Strzałka Kancelaria Radcy Prawnego Biłgoraj

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • ustalenie stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  • odprawy za zwolnienia indywidualne i grupowe
  • reprezentacja pracodawcy
  • emerytury i renty
  • odwołania od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia, w tym przejście zakładu pracy
  • inne usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych