Ostrowska-Strzałka Kancelaria Radcy Prawnego Biłgoraj

Sprawy cywilne

 • dochodzenie należności z umów, z faktur, za bezumowne korzystanie
 • sprawy o zapłatę
 • o wydanie nieruchomości
 • o ochronę posiadania
 • roszczenia z rękojmi i gwarancji
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • rozgraniczenie
 • służebności
 • droga konieczna
 • inne usługi z zakresu prawa cywilnego