Ostrowska-Strzałka Kancelaria Radcy Prawnego Biłgoraj

Sprawy gospodarcze

  • obsługa prawna firm, spółek
  • akty założycielskie spółek prawa handlowego, rejestracje
  • sporządzanie i weryfikacja kontraktów handlowych, gospodarczych, umów budowlanych
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
  • sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
  • powództwo przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
  • inne usługi z zakresu prawa gospodarczego