Ostrowska-Strzałka Kancelaria Radcy Prawnego Biłgoraj

Sprawy rodzinne

  • rozwody, separacje
  • alimenty na dziecko, na małżonka
  • kontakty rodzica z dzieckiem, kontakty dziadków z wnukiem
  • podział majątku dorobkowego, podział w naturze, spłaty, dopłaty, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny, rozliczania nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny, wspólna budowa domu na gruncie jednego małżonka
  • władza rodzicielska
  • ustalenie ojcostwa
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy rodzinne związane z adopcją, opieką i kuratelą
  • inne usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego